Nakup vstopnice

Rezervacija vstopnice je možna le preko spletne strani dogodka na povezavi odprisubway.com/prijava. Redna cena vstopnice je 50€, rok plačila pa je 5 delovnih dni po rezervaciji, v kolikor je bila vstopnica rezervirana do vključno 10.10.2020. V primeru, da je bila vstopnica rezervirana po 10.10.2020 je rok plačila omejen na 3 delovne dni.

Odjava je možna do vključno 14.10.2020, pri čemer si pridržujemo pravico, da vam zneska zakupljenih vstopnic ne vrnemo v denarni obliki, ampak zgolj v obliki prenesene vstopnice za kateregakoli izmed naših naslednjih dogodkov. Prenos kotizacije na drugo osebo in sprememba imena je mogoča do vključno 14.10. 2020.

Organizator si pridržuje pravico do zavrnitve rezervacije vstopnice, v kolikor smatra, da udeležba prijavljenega ne sovpada v sam koncept dogodka. Spremembo pošljite pisno na levac_i@subway.com

Program in organizacija

Organizator konference sta podjetji SUB d.o.o. in Sendvič d.o.o. Konferenca bo v slovenskem in angleškem jeziku. Zagotovljeno bo simultano prevajanje iz slovenskega v angleški jezik.

Organizator si pridržuje pravice do spremembe programa in govorcev ter odpovedi dogodka kadar koli brez predhodnega opozorila. V primeru odpovedi dogodka bodo po elektronski pošti obveščeni vsi prijavljeni.

Z registracijo na dogodku vsi udeleženci soglašajo, da sme organizator uporabiti vse fotografije ter avdio in video vsebine, ki bi morebiti prikazovale udeležence. Organizator si pridržuje pravico do uporabe teh materialov za promocijske namene, objave v medijih in na spletu, v raziskovalne in/ali izobraževalne namene. Udeleženci se odrečejo uveljavljenju kakršnih koli avtorskih ali drugih pravic, ki zadevajo njihovo omembo ali podobnost. Udeleženci se zavedajo, da organizator ne prevzema nobene odgovornosti za morebitno škodo, ki bi nastala z objavo materialov, kjer so obiskovalci omenjeni ali prikazani.

Udeleženci se strinjajo, da jih lahko organizator kontaktira za obveščanje o dogodku.

Udeleženci se dogodka udeležujejo na lastno odgovornost. Organizator ne odgovarja za morebitne izgubljene ali poškodovane predmete ter za morebitne poškodbe, do katerih bi lahko prišlo na dogodku.

Varovanje osebnih podatkov

Podjetje Sendvič d.o.o. se zavezuje, da podatkov, ki jih boste posredovali preko spletnih strani, ali na kakršen koli drug način, ne bo prodajalo, posojalo ali kakor koli drugače posredovalo tretjim osebam.

Vsi podatki bodo obravnavani zaupno in bodo uporabljeni zgolj za interno evidenco in v namen, zaradi katerega so bili posredovani. Vaši podatki bodo skrbno varovani pred izgubo, zlorabo, nepooblaščenim dostopom, razkrivanjem, spreminjanjem ali uničenjem.

Sendvič d.o.o., Dunajska 115a, 1000 Ljubljana
Ljubljana, avgust 2020