Profitabilnost franšizne restavracije

Profitabilnost franšizne restavracije. O tem kako smo dosegli večjo profitabilnost tudi v času Covid-19 krize. Profitabilnost posla je eden izmed ključnih vidikov vsakega podjetja. Od profitabilnosti podjetniki živijo, iz nje se črpa vire za nadaljnji razvoj in rast, istočasno pa je to tudi eden izmed osnovnih smislov podjetništva – da nekaj zaslužimo. V tem članku […]

Priložnosti franšiznih restavracij na bencinskih črpalkah

Priložnosti franšiznih restavracij na bencinskih črpalkah. O tem zakaj in kako uspevajo restavracije na bencinskih črpalkah. Trg POLN priložnosti… Kadar govorimo o trgih z ogromno potenciala in novih priložnosti, najprej pomislimo na nove tehnološke trge, ki zajemajo razmeroma nerazvite tehnologije, ki bodo nekoč spremenile svet. Danes se bomo fokusirali na trg, ki je POLN priložnosti. […]

Priložnost prevzema ustaljenega posla

Zakaj prevzeti ustaljen posel? Zakaj prevzeti ustaljen posel? 90% novih podjetij ne preživi do svojega petega leta poslovanja. Glavni, ključni in najbolj pomemben dejavnik, ki odgovarja na zgoraj zastavljeno vprašanje. Bolj podrobno 42% novih podjetij propade, ker zanje ni prostora na trgu. 29% jih propade, ker jim zmanjka denarja, 23% pa jih propade zaradi neustrezne […]

Lastna spletna naročila

Lastna spletna naročila Kako smo krizo izkoristili v našo korist? Problem. Vsesplošno znan problem za pravzaprav skoraj vsa podjetja na svetu (razen nekaterih izjem, ki so v tem času svoj promet celo povečala) – upad prodaje. Konkretneje upad prodaje zaradi zaprtja gostinskih lokalov in to že drugič v razponu 8 mesecev.  Tako kot mnoge druge […]