Zakaj prevzeti ustaljen posel?

Zakaj prevzeti ustaljen posel?

90% novih podjetij ne preživi do svojega petega leta poslovanja. Glavni, ključni in najbolj pomemben dejavnik, ki odgovarja na zgoraj zastavljeno vprašanje.

Bolj podrobno 42% novih podjetij propade, ker zanje ni prostora na trgu. 29% jih propade, ker jim zmanjka denarja, 23% pa jih propade zaradi neustrezne ekipe, ki je vodila podjetje.

Enostavno povedano je prevzem ustaljenega posla bližnjica do uspeha. Kot podjetnik, ki ustanavlja lastno podjetje pod lastno blagovno znamko in lastnimi produkti oz. storitvami, je pred nami veliko neznank in nevarnosti, ki lahko vodijo do neuspelega poskusa podjetništva.

4 razlogi za prevzem uveljavljenega posla.

1. Hitrejši in bolj garantiran dobiček

Kot podjetnik, ki začenja od samega začetka, je najprej potrebno poskrbeti za vse ostale in njihova izplačila. Zelo zelo redko je podjetnik že od samega začetka samozaposlen z redno plačo ali rednimi izplačili iz ustvarjenega dobička. Kot podjetnik, ki prevzema ustaljen posel, pa prevzemamo tudi ustaljen in bolj ali manj (odvisno od podjetja, ki ga prevzemamo) stabilen denarni tok. Posledično je tudi možnost za izplačevanje lastnih plač ali dobička bistveno bolj sigurno, predvsem pa hitrejše.

2. Prevzemate vzpostavljene in stabilne poslovne procese

Ko prevzemate podjetje, je v tem v večini primerov že nekaj zaposlenih, ki razumejo procese v podjetju. Istočasno pa je zelo pomembno, da prepoznate klimo v podjetju in potencialne zaposlene, ki škodujejo vašemu podjetju, oziroma na drugi strani prinašajo dodano vrednost vam in vašim strankam.

3. Prevzemate posel z določeno bazo strank

Ko začenjamo z novim podjetjem je rast največjega pomena. Brez rast ni prihodkov, brez prihodkov podjetje ne more preživeti. Vendar je ravno postopek pridobivanja prvih strank in nato postopek rasti do stabilnega posla verjetno najtežji aspekt poslovanja v na novo ustanovljenem podjetju. V kolikor prevzemate ustaljen posel, pa teh skrbi nimate, saj imate že določeno bazo strank in ljudi, ki poznajo vaše produkte, storitve in blagovno znamko. Na vas je le, da znate optimizirate poslovne procese in uporabniško izkušnjo, ki vas bo vodila do še večjega števila strank.

4. Solastništvo ali sofinanciranje

Večina ljudi, ko pomisli na prevzem ustaljenega posla pomisli na to, da je pred njimi velika ovira omejenega kapitala. V praksi obstaja mnogo rešitev, kako prevzeti posel brez večje investicije direktno iz lastnega žepa. Vseeno pa prevzem ustaljenega posla zahteva investicijo, saj noben podjetnik ne bo pripravljen dati svojega posla, ki predstavlja leta dela in odrekanja, ne bo dal zastonj.

Ocenjevanje vrednosti posla oz. podjetja.

Pred prevzemom je pomembno tudi oceniti kakšna je vrednost podjetja oziroma posla, ki ga želimo prevzeti. Pogosto vam bodo lastniki podjetja postavili ceno, zato je važno, da znate oceniti ali se vam akvizicija sploh splača. Ocenjevanje vrednosti podjetja ali drugače evalvacija je sicer bolj kompleksen postopek, ki se ga poslužujejo finančni skladi in resni investitorji.

Vseeno pa lahko približno oceno vrednosti postavite na podlagi ključnih finančnih kazalnikov kot je letni prihodek, letni dobiček, izkaz denarnega toka in zadolženost podjetja. V primeru prevzemanju posla pa nas zadolženost podjetja oziroma kakršnekoli druge obveznosti ne zanimajo, saj prevzemamo samo posel, podjetja pa ustanovimo na novo.

Pet dejavnikov pred prevzemom posla.

1. Zakaj se prodaja?

Prvi in najbolj pomemben razlog je razumeti zakaj se posel sploh prodaja. Pogosto je razlog za prodajo nova poslovna priložnost ali pomanjkanje časa, včasih podjetnik zamenjajo kariero, ali kakšen drug utemeljen razlog, ki ne pomeni slabega posla. Vseeno je pomembno, da pred prevzemom preverimo ali gre za zdrav in stabilen posel oziroma za posel s potencialom za rast.

2. Blagovna znamka

Zelo pomemben aspekt vsakega posla je blagovna znamka pod katero poslujemo. V kolikor prevzemamo posel, ki posluje pod močno, stabilno in prepoznavno blagovno znamko, je potencial za rast toliko večji. V nasprotnem primeru lahko to za nas pomeni priložnost, da v prevzet posel vpeljemo strategijo, ki se osredotoča na močno blagovno znamko in njeno prepoznavnost.

3. Število obstoječih kupcev

Več strank pomeni večje prihodke in boljši denarni tok. To pa se preslika v zdrav in stabilen posel, ki nam omogoča dobro poslovanje. Število obstoječih kupcev lahko precej enostavno preračunamo na podlagi javnih podatkov o prihodkih podjetja, ki jih delimo s povprečnim zneskom posameznega nakupa. Včasih nam podatek o povprečnem nakupu ni na voljo, vseeno pa je pomembno, da preverimo celotno bilanco stanja in izkaz poslovnega izida. Moč baze obstoječih strank prepoznamo v stalnih strankah in v likvidnosti strank, ki se zamenjajo na dnevni bazi (pomembno predvsem za podjetja s fizičnimi poslovalnicami).

4. SWOT analiza in poslovni model

Prevzem ustaljenega podjetja je dolgoročno pomembna odločitev, ki močno vpliva na našo prihodnost. Zato je pomembno, da preverimo ali ima poslovni model podjetja, ki ga prevzemamo dolgoročno potencial za rast. Pri tem je pomembno, da se vprašamo ali produkt oz. storitev podjetja rešuje kakršenkoli problem ali prinaša dodano vrednost končnemu uporabniku. To je večinoma najbolj pomemben faktor dolgoročnega uspeha, kljub temu pa ne smemo zanemariti ostalih dejavnikov. Izvrstno orodje za oceno dolgoročnega uspeha podjetja je priprava SWOT analize.

5. Likvidnost

Pred prevzemom pa je seveda zelo pomembno, da tudi preverimo računovodske izkaze podjetja. Najbolj je pomembno, da ocenimo likvidnost podjetja in njegovo zadolženost. Na spletu obstaja mnogo virov, ki vam pomagajo pri pripravi finančnih kazalnikov, ki ocenjujejo stabilnost posla.

Načini prevzemanja ustaljenih poslov.

1. Nakup lastništva v podjetju

Prvi in najbolj klasičen način prevzemanja ustaljenih poslov je prevzem podjetja z vidika lastništva. V zameno za lastništvo lahko dokapitaliziramo podjetje ali pa dobesedno kupimo lastništvo od prejšnjega lastnika. S tem postanemo večinski lastnik prevzetega podjetja, s tem pa je vsa usoda podjetja v naših rokah.

2. Franšizing

Zelo zanimiv način prevzemanja ustaljenega poslovnega modela z obstoječo bazo strank in uveljavljeno blagovno znamko je tudi franšizing. Pri franšizingu ne postanemo dejanski lastnik podjetja, pač pa zakupimo licenco za poslovanje pod že prej uveljavljenim poslovnim modelom in močno blagovno znamko. V zameno za poslovanje pod franšizo plačujemo licenčnino, ki večinoma predstavlja odstotek mesečnega ali letnega prihodka.

Prednosti franšizinga so zelo podobne tistim, ki jih ima prevzem ustaljenega posla. Dodatno pri poslovanju v sklopu franšize dobimo veliko podpore s strani franšizorja – v obliki marketinga, pri vzpostavljanju in odpiranju nove poslovalnice, v sklopu poslovnega modela in podpornih orodij, ki nam pomagajo nadzorovati naše poslovanje. Primer franšiznega poslovnega modela je Subway.

Torej, je prevzem ustaljenega posla dobra poslovna priložnost?

Vprašanje, ki mu zelo težko postavimo definitiven odgovor. Vseeno pa lahko rečemo, da je prevzem ustaljenega posla bližnjica do stabilnega poslovanja. Obstajajo manevri in orodja, ki nam pomagajo do prevzema posla tudi z manjšo investicijo iz lastnega žepa. Potrebno je le oceniti trenutno »zdravje« posla, ki ga prevzemamo in potencial za dolgoročno rast.

Izberite svojo lokacijo prevzema

Dunajska cesta 115, Ljubljana

Subway Bežigrad

Slovenska cesta 1, Ljubljana

Subway Center

Planet Tuš, Koper

Subway Koper